N°   

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

102

Faɗi

 

 

Aire

103

Faɗi

 

 

Largeur

104

Faɗi

 

 

Surface

105

Faɗuwa

Asara

 

Perte

106

Faifai

 

 

Disque

107

Farashi

Kudi

 

Coût

108

Fari

 

 

Blanc

109

Fasalin ƙilgo

 

 

Opération

110

Fayyata

 

 

Déchiffrer

111

Fayyata hanyar ɓoye

 

 

Décodage

112

Fitar da …

Kamalla

 

Déduire

113

Fiye da…

 

 

Plus que…

114

Foto

Zane

 

Dessin

115

Fusa'a

Dubara

 

Technique

116

Gaba

 

 

Devant

117

Gaba

 

 

Recto

118

Gaɓa

 

 

Brasse

119

Gake

 

 

Ensemble

120

Gama

Haɗa

 

Relier

121

Gamin baki

 

 

Juxtaposition

122

Ganga

Silanda

 

Cylindre

123

Gano

 

 

Repérer

124

Garam

 

 

Gramme

125

Garke kango

 

 

Ensemble vide

126

Gefe

Dabra

 

Côté

127

Gefen da yake hannun riga

 

 

Côté opposé

128

Gewaya

Kewaya

Iyaka

Barrière

129

Gewaye

Kewaye

 

Entourer

130

Giɓi

Tsakani

 

Ecart

131

Gida

 

 

Case (tableau à case)

132

ginshiƙi

 

 

Colonne

133

Girma

Misani

 

Grandeur

134

Girma

Ci

 

Volume

135

Girma ɗaya da…

Tsawo ɗaya da…

 

Aussi grand que

136

Gora

 

 

Correspondant

137

Gorance

Gorantaka

 

Correspondance

138

Gorancen kalma da kalma

 

 

Correspondance terme à terme

139

Goranta

 

 

Correspondre

140

Gorantaka

Gorance

 

Correspondance

141

Gudu

Sauƙi

 

Vitesse

142

Gungunce

Gungunta

Gunguntsure

Fractionner

143

Gungunta

Gungunce

Gunguntsure

Fractionner

144

Gunguntsure

Gungunce

Gungunta

Fractionner

145

Guntun layi

 

 

Segment

146

Guri

Manufa

 

Objectif

147

Gutsure

 

 

Fraction

148

Gwaɓi

Kabri

Ƙwari

Epaisseur

149

Gwadi

Gwaji

 

Démontrer

150

Gwaji

Gwadi

 

Démontrer

151

Gwalgwado

Kwaranga

Tsamne

Echelle

152

Gwanjo

 

 

Enchères

153

Haɗa

Gama

 

Relier

154

Haɗa

Ƙara

Daɗa

Additionner

155

Haɗi

Ƙari

Daɗi

Addition

156

Halaliya

 

 

Propriété

157

Handasa

 

 

Géomérie

158

Hannun riga

Saɓani

 

Opposé

159

Hanya

 

 

Procédé

160

Hanya

Azanci

 

Méthode

161

Hanyar ɓoye

 

 

Code

162

Hanyar ɓoye ta bai bai

 

 

Code retour

163

Hauhawa

 

 

Graduel

164

Hujjantawa

 

 

Raisonnement