N°   

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

47

Canji

Kuɗi

 

Monnaie

48

Canzawa

Sauyawa

 

Conversion

49

Ci

Girma

 

Volume

50

Ci

 

 

Gain

51

Ci / Ɗauka / Sha

 

 

Capacité

52

Ciccira

 

 

Décomposer

53

Cika

 

 

Arrondir

54

Cika allo

 

 

Compléter le tableau

55

Cikawa

Idawa

 

Compléter

56

ciki

 

 

Intérieur

57

Cip

Daidai

 

Exact

58

Da ɗaya-ɗaya

Da guda-guda

 

Un à un

59

Da guda-guda

Da ɗaya-ɗaya

 

Un à un

60

Dabra

Gefe

 

Côté

61

Dabra mai rinjaye

 

 

Côté dominant

62

Dabrantaka

 

 

Latéralité

63

Dabul desimita

Ma'auni mai tsawon desimetr biyu

Double décimètre

64

Daɗa

Ƙara

Haɗa

Additionner

65

Daɗi

Ƙari

Haɗi

Addition

66

Daɗi

Ƙari

 

Augmentation

67

Daidai

Cip

 

Exact

68

daidai da…

 

 

Autant que

69

daidai da…

 

 

Egal à

70

Daidaici

 

 

Egalité

71

Daidaitaccen awo

 

 

Mesure exacte

72

Daidaitacciyar alwatika

 

 

Triangle équilatéral

73

Daidaitacen rabo

 

 

Division exacte

74

Da'ira

 

 

Cercle

75

Da'ira

 

 

Rond

76

Daƙiƙa

Segondi

 

Seconde

77

Ɗan garke

 

 

Elément d'un ensemble

78

Ɗan kare

 

 

Batônnet

79

Ɗan ƙilgo

Ɗan lissafi

 

Chiffre

80

Ɗan lissafi

Ɗan ƙilgo

 

Chiffre

81

Ɗan lissafi

 

 

Unité

82

Ɗan lissafi / Ɗan ƙilgo

 

 

Chiffre des unités

83

Ɗan lissafin ɗariya

 

 

Chiffre des centaines

84

Ɗan lissafin gomiya

 

 

Chiffre des dizaines

85

Danganta / Gauraya

 

 

Associer

86

Dangantaka

 

 

Association

87

Ɗani

 

 

Empan

88

Daraja

 

 

Valeur

89

Darasi

 

 

Leçon

90

Ɗariya

 

 

Centaine

91

Ɗashe-ɗashe

 

 

Pointillés

92

Dayawa

 

 

Beaucoup

93

Desi-meta

 

 

Décimètre

94

Desimeta kib

 

 

Décimètre cube

95

Dika-meta

 

 

Décamètre

96

Dodo

Zane

 

Motif

97

Dodon takarda

 

 

Décalque

98

Dogon lissafi

 

 

Problème

99

Duba

La'akari

 

Contrôle

100

Dubara

Fusa'a

 

Technique

101

Dunƙule

 

 

Boule

N°   

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

102

Faɗi

 

 

Aire

103

Faɗi

 

 

Largeur

104

Faɗi

 

 

Surface

105

Faɗuwa

Asara

 

Perte

106

Faifai

 

 

Disque

107

Farashi

Kudi

 

Coût

108

Fari

 

 

Blanc

109

Fasalin ƙilgo

 

 

Opération

110

Fayyata

 

 

Déchiffrer

111

Fayyata hanyar ɓoye

 

 

Décodage

112

Fitar da …

Kamalla

 

Déduire

113

Fiye da…

 

 

Plus que…

114

Foto

Zane

 

Dessin

115

Fusa'a

Dubara

 

Technique

116

Gaba

 

 

Devant

117

Gaba

 

 

Recto

118

Gaɓa

 

 

Brasse

119

Gake

 

 

Ensemble

120

Gama

Haɗa

 

Relier

121

Gamin baki

 

 

Juxtaposition

122

Ganga

Silanda

 

Cylindre

123

Gano

 

 

Repérer

124

Garam

 

 

Gramme

125

Garke kango

 

 

Ensemble vide

126

Gefe

Dabra

 

Côté

127

Gefen da yake hannun riga

 

 

Côté opposé

128

Gewaya

Kewaya

Iyaka

Barrière

129

Gewaye

Kewaye

 

Entourer

130

Giɓi

Tsakani

 

Ecart

131

Gida

 

 

Case (tableau à case)

132

ginshiƙi

 

 

Colonne

133

Girma

Misani

 

Grandeur

134

Girma

Ci

 

Volume

135

Girma ɗaya da…

Tsawo ɗaya da…

 

Aussi grand que

136

Gora

 

 

Correspondant

137

Gorance

Gorantaka

 

Correspondance

138

Gorancen kalma da kalma

 

 

Correspondance terme à terme

139

Goranta

 

 

Correspondre

140

Gorantaka

Gorance

 

Correspondance

141

Gudu

Sauƙi

 

Vitesse

142

Gungunce

Gungunta

Gunguntsure

Fractionner

143

Gungunta

Gungunce

Gunguntsure

Fractionner

144

Gunguntsure

Gungunce

Gungunta

Fractionner

145

Guntun layi

 

 

Segment

146

Guri

Manufa

 

Objectif

147

Gutsure

 

 

Fraction

148

Gwaɓi

Kabri

Ƙwari

Epaisseur

149

Gwadi

Gwaji

 

Démontrer

150

Gwaji

Gwadi

 

Démontrer

151

Gwalgwado

Kwaranga

Tsamne

Echelle

152

Gwanjo

 

 

Enchères

153

Haɗa

Gama

 

Relier

154

Haɗa

Ƙara

Daɗa

Additionner

155

Haɗi

Ƙari

Daɗi

Addition

156

Halaliya

 

 

Propriété

157

Handasa

 

 

Géomérie

158

Hannun riga

Saɓani

 

Opposé

159

Hanya

 

 

Procédé

160

Hanya

Azanci

 

Méthode

161

Hanyar ɓoye

 

 

Code

162

Hanyar ɓoye ta bai bai

 

 

Code retour

163

Hauhawa

 

 

Graduel

164

Hujjantawa

 

 

Raisonnement

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

165

Iccen lissafi

 

 

Arbre de calcul

166

Idawa

Cikawa

 

Compléter

167

Ilimin lissafi

 

 

Mathématiques

168

Iri / Rukuni

 

 

Catégorie

169

Iyaka

Gewaya

Kewaya

Barrière

170

Ja

 

 

Rouge

171

Ja

Kurta

 

Tracer

172

Jalayi

Malayi

Regil / rula

Règle (instrument)

173

Jarabawa

Mizantawa

Ƙimantawa

Evaluation

174

Jera

 

 

Aligner

175

Jera

 

 

Ranger

176

Jera

Tsara

 

Ordonner

177

Jeri

Layi

 

ligne

178

Jeri

 

 

Rangée

179

Jeri cikin lokaci

 

 

Chronologie

180

Jeri cikin lokaci

 

 

Ordre chronologique

181

Jeri mai hawa

 

 

Ordre croissant

182

Jeri mai sabka

 

 

Ordre décroissant

183

Jimila

 

 

Somme

184

Jimila

 

 

Total

185

Juyi

 

 

Demi-tour

186

Kaɓaci

 

 

Symétrie

187

Kaɓatacce

 

 

Symétrique

188

Kabri

Ƙwari

Gwaɓi

Epaisseur

189

Kabri

Nauyi

Tuli

Masse

190

Kacici

 

 

Exercice

191

Kacici a rubuce

Rubutaccen kacici

 

Exercice écrit

192

Kacici-kacici

Aiki

 

Activité

193

Kacicin baka

 

 

Exercice oral

194

Kacicin jam'i

 

 

Exercice collectif

195

Kadirilatar

 

 

Quadrilatère

196

Ƙa'ida

 

 

Règle (énoncé)

197

ƙa'ida juya jeri

 

 

Commutativité

198

Ƙa'idar dangantaka

 

 

Associativité

199

Ƙa'idar ukku

 

 

Règle de trois

200

Kala

Launi

 

Couleur

201

Kalanda

 

 

Calendrier

202

Kama

Taso

 

Coûter

203

Kamalla

Fitar da …

 

Déduire

204

Kamfas

 

 

Compas

205

Kamu

 

 

Coudée

206

Kan gado

 

 

Logique

207

Kango

 

 

Vide

208

Ƙara

Daɗa

Haɗa

Additionner

209

Ƙara

 

 

Augmenter

210

Karanyo

 

 

Crayon

211

Ƙarfafa

 

 

Appliquer

212

Ƙarfafawa

Zartarwa

 

Application

213

Ƙarfe

Awa

 

Heure

214

Ƙarfin ruwa akan wani lokaci

 

 

Débit

215

Ƙari

Daɗi

 

Augmentation

216

Ƙari

Daɗi

Haɗi

Addition

217

Ƙari bisa Ƙari

 

 

Addition repétée

218

Ƙari mai ajiya

 

 

Addition avec retenue

219

Ƙari mai wurin ciko

 

 

Addition à trou

220

Ƙari marar ajiya

 

 

Addition sans retenue

221

Karkace

 

 

Oblique

222

Karkasa

Tsara

 

Classer

223

Karkasawa

Tsarintawa

 

Classement

224

Karo

 

 

Carreau

225

Ƙasa ga

 

 

Inférieur à

226

Kasafin kuɗi

 

 

Budget

227

Kashi bisa ɗari

 

 

Pourcentage

228

Kashin kuɗi

 

 

Dépense

229

Kayan aiki

 

 

Matériel

230

Kayan sedawa

Kayayyakin sedawa

 

Marchandises

231

Kayayyakin sedawa

Kayan sedawa

 

Marchandises

232

Ƙayyade

 

 

Déterminer

233

Kewaya

Gewaya

Iyaka

Barrière

234

Kewayayyen wuri

 

 

Dizaine

235

Kewaye

Gewaye

 

Entourer

236

Kewaye

 

 

Périmètre

237

kewayen da'ira

 

 

Circonférence

238

Kibiya

 

 

Flèche

239

Ƙibla

Waje

 

Direction

240

Ƙida

 

 

Numération

241

ƙida

Lissafi

 

Arithmétique

242

Ƙida / Lissafi

 

 

Calcul

243

Ƙidanya

Lissafa

 

Compter

244

Ƙidanya

Ƙilga

Lissafa

Dénombrer

245

Ƙiɗanyawa

Ƙilgo

lissafi

Comptage

246

Ƙidaya / Lissafa

 

 

Calculer

247

Ƙigamu

 

 

Parallèle

248

Ƙilga

Ƙidanya

Lissafa

Dénombrer

249

Ƙilga daga … har …

 

 

Compter de … en …

250

Ƙilga daga … zuwa …

 

 

Compter de … à …

251

Ƙilgo

Ƙiɗanyawa

lissafi

Comptage

252

Kilo

 

 

Kilogramme

253

Kilo ɗari

Kintal

 

Quintal

254

Kilomita

 

 

Kilomètre

255

Kimanta

mizanta

 

Evaluer

256

Ƙimantawa

Mizantawa

Jarabawa

Evaluation

257

Kintal

Kilo ɗari

 

Quintal

258

Ƙololuwa

 

 

Sommet

259

Kore

Tsanwa

 

Vert

260

Kudi

Farashi

 

Coût

261

Kuɗi

Canji

 

Monnaie

262

Kuɗin sayarwa

 

 

Prix de vente

263

Kuɗin saye

 

 

Prix d'achat

264

Kuɗin tashi

 

 

Prix de revient

265

Kurce

Soke

 

Barrer

266

Kurta

Ja

 

Tracer

267

Kusurwa

Lungu

 

Angle

268

Kutuɓu

 

 

Cône

269

Kwaranga

Tsamne

Gwalgwado

Echelle

270

Ƙwari

Kabri

Gwaɓi

Epaisseur

271

Ƙwaryar takarda

Ziri

 

Bande

272

Kwatanci

 

 

Comparaison

273

Kwatanta

 

 

Comparer

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

353   

Na ɗari

 

 

Centième

354

Na farko

 

 

Initial

355

Na farko

 

 

Premier

356

Na goma

 

 

Décimale

357

Na kwance

 

 

Horizontal

358

Nauyi

Tuli

Kabri

Masse

359

Nawa

 

 

Combien

360

Nisa

 

 

Distance

361

Paralelogaram

 

 

Parallélogramme

362

Paralelopiped

 

 

Parallélopipède

363

Raba

 

 

Partager

364

Raba da saura

 

 

Impair

365

Raba sau

 

 

Diviser par

366

Raba tsakiya

 

 

Médiatrice

367

Rabi

 

 

Demi

368

Rabin murabin da'ira

 

 

Rayon

369

Rabo

 

 

Partage

370

Rabo

 

 

Division

371

Rabo da saura

 

 

Division avec reste

372

Raga

 

 

Quadrillage

373

Ragi

 

 

Réduction

374

Ragi

 

 

Soustraction

375

Rarrabe

 

 

Distinguer

376

Regil / rula

Malayi

Jalayi

Règle (instrument)

377

Riba

 

 

Bénéfice

378

Riɓi sau huɗu

 

 

Quadrupler

379

Riƙo

 

 

Retenue

380

Rinjaya

 

 

Dominance

381

Ruɓanya sau

 

 

Multiplier par

382

Ruɓanyau

 

 

Multiple

383

Ruɓanyayye

 

 

Multiplicante

384

Ruɓawa

 

 

Multiplication

385

Ruɓi biyu

 

 

Double

386

Rubutaccen kacici

Kacici a rubuce

 

Exercice écrit

387

Saɓani

Hannun riga

 

Opposé

388

Safifiyar siffa

 

 

Forme simple

389

Saka launi

Sanya kala

 

Coloriage

390

Sakamako

 

 

Résultat

391

Sakamakon rabo

 

 

Quotient

392

Sakamakon ruɓi

 

 

Produit

393

Sake haɗawa

 

 

Reconstituer

394

sama

 

 

Au dessus

395

Samfari

Modal

 

Maquette

396

Samfuri

Modal

 

Modèle

397

Sanannan wuri

 

 

Repère

398

Sanin farko

 

 

Préréquis

399

Santigaram

 

 

Centigramme

400

Santilita

 

 

Centilitre

401

Santimita

 

 

Centimètre

402

Santimita kib

 

 

Centimètre cube

403

Sanya kala

Saka launi

 

Coloriage

404

Sanya lamba

 

 

Numéroter

405

Sanya tsakani

 

 

Encadrer

406

Sarari

 

 

Espace

407

Sashe

Ɓare

 

Partie

408

Sati

Bakwai

 

Semaine

409

Sau

 

 

Fois

410

Sauƙi

Gudu

 

Vitesse

411

Saura

 

 

Reste

412

Sauyawa

Canzawa

 

Conversion

413

Sawa tsakani

 

 

Encadrement

414

Segondi

Daƙiƙa

 

Seconde

415

Shaida

 

 

Signe

416

shaida

Talhatana

 

Croix

417

Shaidar daidai da

 

 

Signe égal (=)

418

Shaidar fiye da

 

 

Signe supérieur (>)

419

Shaidar ƙari

 

 

Plus (+)

420

Shaidar ƙasa ga

 

 

Signe inférieur (<)

421

Shekara

 

 

Année

422

Shiga garke

 

 

Appartenir

423

Shiri

Tsari

 

Disposition

424

Shiryawa

Tsarawa

 

Mise en ordre

425

Shuɗi

Bula

 

Bleu

426

Siffa

 

 

Forme

427

Siffar rassen icce

 

 

Arborescence

428

Siffofin handasa

 

 

Fifures géométriques

429

Sifili

Banza

 

Zéro

430

Sikeli

 

 

Balance

431

Sikeli

 

 

Balance

432

Silanda

Tano

 

Cylindre

433

Silanda

Ganga

 

Cylindre

434

So nawa

 

 

Combien de fois

435

Soke

Kurce

 

Barrer

436

Sukutum

Sungumi

 

Entier

437

Sungumi

Sukutum

 

Entier

N°   

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

Terme français

438

Taɓawa

Taɓe-taɓe

 

Manipulation

439

Taɓe-taɓe

Taɓawa

 

Manipulation

440

Takardar kacici

 

 

Fiche

441

Taki

 

 

Pas

442

Talhatana

 

 

Losange

443

Talhatana

shaida

 

Croix

444

Tambaya

 

 

Question

445

Tan

 

 

Tonne

446

Tano

Silanda

 

Cylindre

447

Tantance

 

 

Identifier

448

Tantancewa

 

 

Identification

449

Taso

Kama

 

Coûter

450

Tsaga

 

 

Hachure

451

Tsakani

Giɓi

 

Ecart

452

Tsakani

 

 

Intervalle

453

Tsaƙiya

 

 

Milieu

454

Tsamne

Kwaranga

Gwalgwado

Echelle

455

Tsantsa

Bai ɗaya

 

Homogène

456

Tsanwa

Kore

 

Vert

457

Tsara

Jera

 

Ordonner

458

Tsara

 

 

Bissectrice

459

Tsara

Karkasa

 

Classer

460

Tsarawa

Shiryawa

 

Mise en ordre

461

Tsari

Shiri

 

Disposition

462

Tsarin adadai

 

 

Nombres dans l'ordre

463

Tsarin aune-aune

Tsarin awon metir

 

Système métrique

464

Tsarin awon metir

Tsarin aune-aune

 

Système métrique

465

Tsarintawa

Karkasawa

 

Classement

466

Tsawo

Tsayi

 

Longeur

467

Tsawo

Tsayi

 

Hauteur

468

Tsawo ɗaya da…

Girma ɗaya da…

 

Aussi grand que

469

Tsawon lokaci

 

 

Durée

470

Tsaye

 

 

Vertical

471

Tsayi

Tsawo

 

Hauteur

472

Tsayi

Tsawo

 

Longeur

473

Tsinta

Wara

 

Tri

474

Tuli

Nauyi

Kabri

Masse

475

Tushe

 

 

Base

476

Tushen alwakita

 

 

Base d'un triangle

477

Tushen siffa

 

 

Base d'une figure

478

Ukku

 

 

Triple

479

Umurni

 

 

Consigne

480

Waje

Ƙibla

 

Direction

481

Wara

Tsinta

 

Tri

482

Warintaka

 

 

Equivalence

483

Wata

 

 

Mois

484

Wata ukku

 

 

Trimestre

485

Ƴan cingarangaran

 

 

Pièce d'argent

486

Ƴar takardar tantancewa

 

 

Etiquette

487

Yawa

 

 

Quantité

488

Yayyankawa

 

 

Découpage

489

Yi

Lasafta

 

Effectuer une opération

490

Yi tsage-tsage

 

 

Hachurer

491

Yin la'akari

Lura

 

Observer

492

Zama na garke

 

 

Appartenance

493

Zane

 

 

Figure

494

Zane

 

 

Schéma

495

Zane

Dodo

 

Motif

496

Zane

Foto

 

Dessin

497

Zanen kaɓatawa

 

 

Dessins symétriques

498

Zartarwa

Ƙarfafawa

 

Application

499

Ziri

Ƙwaryar takarda

 

Bande

500

Zurfafa

 

 

Approfondir