N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

370

Table de muliplication  

Allon ruɓi

 

 

371

Tableau

Allo

 

 

372

Technique

Dubara

Fusa'a

 

373

Temps

Lokaci

 

 

374

Tonne

Tan

 

 

375

Total

Jimila

 

 

376

Tracer

Kurta

Ja

 

377

Trait

Layi

 

 

378

Travail

Aiki

 

 

379

Tri

Tsinta

Wara

 

380

Triangle

Alwatika

 

 

381

Triangle équilatéral

Daidaitacciyar alwatika

 

 

382

Triangle isocèle

Alwatika mai gefe biyu daidai

 

 

383

Triangle rectangle

Alwatika mai daidaitacciyar kusurwa

 

 

384

Trimestre

Wata ukku

 

 

385

Triple

Ukku

 

 

386

Tripler

Linka ukku

 

 

387

Un à un

Da ɗaya-ɗaya

Da guda-guda

 

388

Unité

Ɗan lissafi

 

 

389

Unité de longueur

Mudun tsawo

 

 

390

Unité de masse

Mudun nauyi

 

 

391

Unité de mesure

Mudun awo

 

 

392

Unité de volume

Mudun ci

 

 

393

Valeur

Daraja

 

 

394

Verso

Bai

Bayan takarda

 

395

Vert

Tsanwa

Kore

 

396

Vertical

Tsaye

 

 

397

Vide

Kango

 

 

398

Vitesse

Gudu

Sauƙi

 

399

Volume

Ci

Girma

 

400

Zéro

Sifili

Banza