N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

228

Jaune

Masara

 

 

229

Juxtaposition

Gamin baki

 

 

230

Kilogramme

Kilo

 

 

231

Kilomètre

Kilomita

 

 

232

Largeur

Faɗi

 

 

233

Latéralité

Dabrantaka

 

 

234

Leçon

Darasi

 

 

235

ligne

Layi

Jeri

 

236

ligne brisée

Layi mai gartsi

 

 

237

ligne courbe

Layi mai kumbo

 

 

238

Ligne droite

Miƙaƙƙen layi

 

 

239

Ligne ouverte

Buɗaɗɗen layi

 

 

240

Ligne verticale

Layin tsaye

 

 

241

Linéaire

Mai siffar layi

 

 

242

Litre

Litir

Lita

 

243

Logique

Kan gado

 

 

244

Longeur

Tsawo

Tsayi

 

245

Losange

Talhatana

 

 

246

Manipulation

Taɓawa

Taɓe-taɓe

 

247

Maquette

Samfari

Modal

 

248

Marchandises

Kayayyakin sedawa

Kayan sedawa

 

249

Masse

Nauyi

Tuli

Kabri

250

Matériel

Kayan aiki

 

 

251

Mathématiques

Ilimin lissafi

 

 

252

Médiane

Layin tsakiya

 

 

253

Médiatrice

Raba tsakiya

 

 

254

Mesure

Mizani

 

 

255

Mesure exacte

Daidaitaccen awo

 

 

256

Mesure internationale

Mizani na ƙasa da ƙasa

 

 

257

Mesure locale

Mizani na gida

 

 

258

Mesurer

Misanta

Auna

 

259

Méthode

Azanci

Hanya

 

260

Mètre

Metir

Mita

 

261

Milieu

Tsaƙiya

 

 

262

Milimètre

Milimetir

 

 

263

Minute

Minti

 

 

264

Mise en ordre

Shiryawa

Tsarawa

 

265

Modèle

Samfuri

Modal

 

266

Moins que

Bai kai ba ga

 

 

267

Mois

Wata

 

 

268

Monnaie

Canji

Kuɗi

 

269

Motif

Dodo

Zane

 

270

Multiple

Ruɓanyau

 

 

271

Multiplicante

Ruɓanyayye

 

 

272

Multiplicateur

Mai ruɓanya

 

 

273

Multiplication

Ruɓawa

 

 

274

Multiplier par

Ruɓanya sau

 

 

275

Noir

Baƙi

 

 

276

Nombre

Adadi

 

 

277

Nombre impair

Adadi raba da saura

 

 

278

Nombre pair

Adadi raba daidai

 

 

279

Nombres dans l'ordre

Tsarin adadai

 

 

280

Nombres en désordre

Adadai barkatai

 

 

281

Numération

Ƙida

 

 

282

Numéro

Lamba

Limaro

 

283

Numéroter

Sanya lamba