N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

191

Faux

Ba dadai ba

 

 

192

Fiche

Takardar kacici

 

 

193

Fifures géométriques

Siffofin handasa

 

 

194

Figure

Zane

 

 

195

Flèche

Kibiya

 

 

196

Fois

Sau

 

 

197

Forme

Siffa

 

 

198

Forme simple

Safifiyar siffa

 

 

199

Fraction

Gutsure

 

 

200

Fractionner

Gungunce

Gungunta

Gunguntsure

201

Gain

Ci

 

 

202

Géomérie

Handasa

 

 

203

Gomme

Magogin rubutu

 

 

204

Gradué

Mai ƙyaƙƙetu

 

 

205

Graduel

Hauhawa

 

 

206

Gramme

Garam

 

 

207

Grandeur

Girma

Misani

 

208

Hachure

Tsaga

 

 

209

Hachurer

Yi tsage-tsage

 

 

210

Hauteur

Tsayi

Tsawo

 

211

Hectogramme

Ma'aunin garam ɗari

 

 

212

Hectolitre

Ma'anin litir ɗari

 

 

213

Hectomètre

Ma'aunin metir ɗari

 

 

214

Heure

Ƙarfe

Awa

 

215

Homogène

Tsantsa

Bai ɗaya

 

216

Horizontal

Na kwance

 

 

217

Identification

Tantancewa

 

 

218

Identifier

Tantance

 

 

219

Impair

Raba da saura

 

 

220

Incomparable

Marar kwatanci

Marar misali

 

221

Inférieur à

Ƙasa ga

 

 

222

Infini

Marar iyaka

 

 

223

Initial

Na farko

 

 

224

Intérieur

ciki

 

 

225

Intersection

Magama

 

 

226

Intervalle

Tsakani

 

 

227

Itinéraire

Mabiya