N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

117

Débit

Ƙarfin ruwa akan wani lokaci

 

 

118

Décalque

Dodon takarda

 

 

119

Décamètre

Dika-meta

 

 

120

Déchiffrer

Fayyata

 

 

121

Décimale

Na goma

 

 

122

Décimètre

Desi-meta

 

 

123

Décimètre cube

Desimeta kib

 

 

124

Décodage

Fayyata hanyar ɓoye

 

 

125

Décomposer

Ciccira

 

 

126

Découpage

Yayyankawa

 

 

127

Déduire

Fitar da …

Kamalla

 

128

Demi

Rabi

 

 

129

Demi-tour

Juyi

 

 

130

Démontrer

Gwadi

Gwaji

 

131

Dénombrer

Ƙilga

Ƙidanya

Lissafa

132

Dépense

Kashin kuɗi

 

 

133

Derrière

Baya

 

 

134

Dessin

Zane

Foto

 

135

Dessins symétriques

Zanen kaɓatawa

 

 

136

Détacher

Ɓamɓare

 

 

137

Déterminer

Ƙayyade

 

 

138

Dette

Bashi

 

 

139

Devant

Gaba

 

 

140

Diagonale

Layi mai haɗa kusurwi

 

 

141

Diamètre

Marabin da'ira

 

 

142

Différence

Banbanci

 

 

143

Différencier

Bambanta

 

 

144

Différent

Bamban

 

 

145

Direction

Ƙibla

Waje

 

146

Disposition

Tsari

Shiri

 

147

Disque

Faifai

 

 

148

Distance

Nisa

 

 

149

Distinguer

Rarrabe

 

 

150

Diviser par

Raba sau

 

 

151

Division

Rabo

 

 

152

Division avec reste

Rabo da saura

 

 

153

Division exacte

Daidaitacen rabo

 

 

154

Dizaine

Kewayayyen wuri

 

 

155

Dominance

Rinjaya

 

 

156

Donnée

Bayyani

 

 

157

Double

Ruɓi biyu

 

 

158

Double décimètre

Ma'auni mai tsawon desimetr biyu

Dabul desimita

 

159

Droite

layi miƙe

 

 

160

Droitier

Badamaye

 

 

161

Durée

Tsawon lokaci