N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

1

Activité

Kacici-kacici

Aiki

 

2

Addition

Ƙari

Daɗi

Haɗi

3

Addition à trou

Ƙari mai wurin ciko

 

 

4

Addition avec retenue

Ƙari mai ajiya

 

 

5

Addition repétée

Ƙari bisa Ƙari

 

 

6

Addition sans retenue

Ƙari marar ajiya

 

 

7

Additionner

Ƙara

Daɗa

Haɗa

8

Aire

Faɗi

 

 

9

Aligner

Jera

 

 

10

Angle

Kusurwa

Lungu

 

11

Angle aigu

Matsatsar kusurwa

 

 

12

Angle droit

Madaidaiciyar kusurwa

 

 

13

Angle obtus

Buɗaɗɗar kusurwa

 

 

14

Année

Shekara

 

 

15

Appartenance

Zama na garke

 

 

16

Appartenir

Shiga garke

 

 

17

Application

Ƙarfafawa

Zartarwa

 

18

Appliquer

Ƙarfafa

 

 

19

Approfondir

Zurfafa

 

 

20

Arbitraire

Marar walaki

 

 

21

Arborescence

Siffar rassen icce

 

 

22

Arbre de calcul

Iccen lissafi

 

 

23

Are

Ar

 

 

24

Arête (d'un cube)

Layin muƙa'abi

 

 

25

Arithmétique

Lissafi

ƙida

 

26

Arrondir

Cika

 

 

27

Association

Dangantaka

 

 

28

Associativité

Ƙa'idar dangantaka

 

 

29

Associer

Danganta / Gauraya

 

 

30

Au dessus

sama

 

 

31

Augmentation

Ƙari

Daɗi

 

32

Augmenter

Ƙara

 

 

33

Aussi grand que

Tsawo ɗaya da…

Girma ɗaya da…

 

34

Autant que

daidai da…

 

 

35

Axe de symétrie

Layin kaɓaci

 

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

36

Balance

Sikeli

 

 

37

Balance

Sikeli

 

 

38

Bande

Ƙwaryar takarda

Ziri

 

39

Barrer

Soke

Kurce

 

40

Barrière

Gewaya

Kewaya

Iyaka

41

Base

Tushe

 

 

42

Base d'un triangle

Tushen alwakita

 

 

43

Base d'une figure

Tushen siffa

 

 

44

Base mathématique

Madogarar ilimin lissafi

 

 

45

Batônnet

Ɗan kare

 

 

46

Beaucoup

Dayawa

 

 

47

Bénéfice

Riba

 

 

48

Bissectrice

Tsara

 

 

49

Blanc

Fari

 

 

50

Bleu

Shuɗi

Bula

 

51

Boule

Dunƙule

 

 

52

Boulier

Maƙilgi

 

 

53

Brasse

Gaɓa

 

 

54

Budget

Kasafin kuɗi

 

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

55

Calcul

Ƙida / Lissafi

 

 

56

Calcul mental

Lissafin ka

 

 

57

Calculer

Ƙidaya / Lissafa

 

 

58

Calendrier

Kalanda

 

 

59

Capacité

Ci / Ɗauka / Sha

 

 

60

Carré

Murabba'i

 

 

61

Carreau

Karo

 

 

62

Case (ex: tableau à case)

Gida

 

 

63

Catégorie

Iri / Rukuni

 

 

64

Centaine

Ɗariya

 

 

65

Centième

Na ɗari

 

 

66

Centigramme

Santigaram

 

 

67

Centilitre

Santilita

 

 

68

Centimètre

Santimita

 

 

69

Centimètre cube

Santimita kib

 

 

70

Cercle

Da'ira

 

 

71

Chiffre

Ɗan lissafi

Ɗan ƙilgo

 

72

Chiffre des centaines

Ɗan lissafin ɗariya

 

 

73

Chiffre des dizaines

Ɗan lissafin gomiya

 

 

74

Chiffre des unités

Ɗan lissafi / Ɗan ƙilgo

 

 

75

Chronologie

Jeri cikin lokaci

 

 

76

Circonférence

kewayen da'ira

 

 

77

Classement

Karkasawa

Tsarintawa

 

78

Classer

Karkasa

Tsara

 

79

Code

Hanyar ɓoye

 

 

80

Code retour

Hanyar ɓoye ta bai bai

 

 

81

Colonne

ginshiƙi

 

 

82

Coloriage

Saka launi

Sanya kala

 

83

Combien

Nawa

 

 

84

Combien de fois

So nawa

 

 

85

Commutativité

ƙa'ida juya jeri

 

 

86

Comparable

Makwatanci

 

 

87

Comparaison

Kwatanci

 

 

88

Comparer

Kwatanta

 

 

89

Compas

Bakari

Bukari

 

90

Compas

Kamfas

 

 

91

Compléter

Cikawa

Idawa

 

92

Compléter le tableau

Cika allo

 

 

93

Comptage

Ƙiɗanyawa

Ƙilgo

lissafi

94

Compter

Lissafa

Ƙidanya

 

95

Compter de … à …

Ƙilga daga … zuwa …

 

 

96

Compter de … en …

Ƙilga daga … har …

 

 

97

Cône

Kutuɓu

 

 

98

Consigne

Umurni

 

 

99

Contrôle

Duba

La'akari

 

100

Conversion

Canzawa

Sauyawa

 

101

Correspondance

Gorance

Gorantaka

 

102

Correspondance terme à terme

Gorancen kalma da kalma

 

 

103

Correspondant

Gora

 

 

104

Correspondre

Goranta

 

 

105

Côté

Gefe

Dabra

 

106

Côté dominant

Dabra mai rinjaye

 

 

107

Côté opposé

Gefen da yake hannun riga

 

 

108

Coudée

Kamu

 

 

109

Couleur

Launi

Kala

 

110

Coût

Kudi

Farashi

 

111

Coûter

Taso

Kama

 

112

Crayon

Karanyo

 

 

113

Croix

shaida

Talhatana

 

114

Cube

Maku'abi

 

 

115

Cylindre

Ganga

Silanda

 

116

Cylindre

Silanda

Tano

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

117

Débit

Ƙarfin ruwa akan wani lokaci

 

 

118

Décalque

Dodon takarda

 

 

119

Décamètre

Dika-meta

 

 

120

Déchiffrer

Fayyata

 

 

121

Décimale

Na goma

 

 

122

Décimètre

Desi-meta

 

 

123

Décimètre cube

Desimeta kib

 

 

124

Décodage

Fayyata hanyar ɓoye

 

 

125

Décomposer

Ciccira

 

 

126

Découpage

Yayyankawa

 

 

127

Déduire

Fitar da …

Kamalla

 

128

Demi

Rabi

 

 

129

Demi-tour

Juyi

 

 

130

Démontrer

Gwadi

Gwaji

 

131

Dénombrer

Ƙilga

Ƙidanya

Lissafa

132

Dépense

Kashin kuɗi

 

 

133

Derrière

Baya

 

 

134

Dessin

Zane

Foto

 

135

Dessins symétriques

Zanen kaɓatawa

 

 

136

Détacher

Ɓamɓare

 

 

137

Déterminer

Ƙayyade

 

 

138

Dette

Bashi

 

 

139

Devant

Gaba

 

 

140

Diagonale

Layi mai haɗa kusurwi

 

 

141

Diamètre

Marabin da'ira

 

 

142

Différence

Banbanci

 

 

143

Différencier

Bambanta

 

 

144

Différent

Bamban

 

 

145

Direction

Ƙibla

Waje

 

146

Disposition

Tsari

Shiri

 

147

Disque

Faifai

 

 

148

Distance

Nisa

 

 

149

Distinguer

Rarrabe

 

 

150

Diviser par

Raba sau

 

 

151

Division

Rabo

 

 

152

Division avec reste

Rabo da saura

 

 

153

Division exacte

Daidaitacen rabo

 

 

154

Dizaine

Kewayayyen wuri

 

 

155

Dominance

Rinjaya

 

 

156

Donnée

Bayyani

 

 

157

Double

Ruɓi biyu

 

 

158

Double décimètre

Ma'auni mai tsawon desimetr biyu

Dabul desimita

 

159

Droite

layi miƙe

 

 

160

Droitier

Badamaye

 

 

161

Durée

Tsawon lokaci

 

 

N°    

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

162

Ecart

Tsakani

Giɓi

 

163

Echelle

Kwaranga

Tsamne

Gwalgwado

164

Effectuer une opération

Yi

Lasafta

 

165

Egal à

daidai da…

 

 

166

Egalité

Daidaici

 

 

167

Elément absorbant

Bazanta adadi

 

 

168

Elément d'un ensemble

Ɗan garke

 

 

169

Empan

Ɗani

 

 

170

Encadrement

Sawa tsakani

 

 

171

Encadrer

Sanya tsakani

 

 

172

Enchères

Gwanjo

 

 

173

Ensemble

Gake

 

 

174

Ensemble vide

Garke kango

 

 

175

Entier

Sungumi

Sukutum

 

176

Entourer

Kewaye

Gewaye

 

177

Epaisseur

Kabri

Ƙwari

Gwaɓi

178

Equerre

Ma'aunin kusurwa

 

 

179

Equivalence

Warintaka

 

 

180

Espace

Sarari

 

 

181

Etape

Mataki

 

 

182

Etiquette

Ƴar takardar tantancewa

 

 

183

Evaluation

Mizantawa

Jarabawa

Ƙimantawa

184

Evaluer

Kimanta

mizanta

 

185

Exact

Daidai

Cip

 

186

Exemple

Misali

 

 

187

Exercice

Kacici

 

 

188

Exercice collectif

Kacicin jam'i

 

 

189

Exercice écrit

Rubutaccen kacici

Kacici a rubuce

 

190

Exercice oral

Kacicin baka

 

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

191

Faux

Ba dadai ba

 

 

192

Fiche

Takardar kacici

 

 

193

Fifures géométriques

Siffofin handasa

 

 

194

Figure

Zane

 

 

195

Flèche

Kibiya

 

 

196

Fois

Sau

 

 

197

Forme

Siffa

 

 

198

Forme simple

Safifiyar siffa

 

 

199

Fraction

Gutsure

 

 

200

Fractionner

Gungunce

Gungunta

Gunguntsure

201

Gain

Ci

 

 

202

Géomérie

Handasa

 

 

203

Gomme

Magogin rubutu

 

 

204

Gradué

Mai ƙyaƙƙetu

 

 

205

Graduel

Hauhawa

 

 

206

Gramme

Garam

 

 

207

Grandeur

Girma

Misani

 

208

Hachure

Tsaga

 

 

209

Hachurer

Yi tsage-tsage

 

 

210

Hauteur

Tsayi

Tsawo

 

211

Hectogramme

Ma'aunin garam ɗari

 

 

212

Hectolitre

Ma'anin litir ɗari

 

 

213

Hectomètre

Ma'aunin metir ɗari

 

 

214

Heure

Ƙarfe

Awa

 

215

Homogène

Tsantsa

Bai ɗaya

 

216

Horizontal

Na kwance

 

 

217

Identification

Tantancewa

 

 

218

Identifier

Tantance

 

 

219

Impair

Raba da saura

 

 

220

Incomparable

Marar kwatanci

Marar misali

 

221

Inférieur à

Ƙasa ga

 

 

222

Infini

Marar iyaka

 

 

223

Initial

Na farko

 

 

224

Intérieur

ciki

 

 

225

Intersection

Magama

 

 

226

Intervalle

Tsakani

 

 

227

Itinéraire

Mabiya

 

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

284

Objectif

Manufa

Guri

 

285

Oblique

Karkace

 

 

286

Observation

Lura

La'akari

 

287

Observer

Lura

Yin la'akari

 

288

Opération

Fasalin ƙilgo

 

 

289

Opposé

Hannun riga

Saɓani

 

290

Ordonner

Tsara

Jera

 

291

Ordre chronologique

Jeri cikin lokaci

 

 

292

Ordre croissant

Jeri mai hawa

 

 

293

Ordre décroissant

Jeri mai sabka

 

 

294

Ouvert

Buɗaɗɗe

 

 

295

Paire

Bibiyu

 

 

296

Parallèle

Ƙigamu

 

 

297

Parallélogramme

Paralelogaram

 

 

298

Parallélopipède

Paralelopiped

 

 

299

Partage

Rabo

 

 

300

Partager

Raba

 

 

301

Partie

Sashe

Ɓare

 

302

Pas

Taki

 

 

303

Périmètre

Kewaye

 

 

304

Perpendiculaire

Layi mai magamar tsaye

 

 

305

Perte

Asara

Faɗuwa

 

306

Pesée

Awo

 

 

307

Peser

Auna

 

 

308

Pièce d'argent

Ƴan cingarangaran

 

 

309

Plus (+)

Shaidar ƙari

 

 

310

Plus grand

Mafi girma

 

 

311

Plus petit

Mafi ƙaranta

 

 

312

Plus que…

Fiye da…

 

 

313

Pointillés

Ɗashe-ɗashe

 

 

314

Pourcentage

Kashi bisa ɗari

 

 

315

Premier

Na farko

 

 

316

Préréquis

Sanin farko

 

 

317

Pré-test

Bincika sani

 

 

318

Prix d'achat

Kuɗin saye

 

 

319

Prix de revient

Kuɗin tashi

 

 

320

Prix de vente

Kuɗin sayarwa

 

 

321

Problème

Dogon lissafi

 

 

322

Procédé

Hanya

 

 

323

Produit

Sakamakon ruɓi

 

 

324

Propriété

Halaliya

 

 

325

Quadrilatère

Kadirilatar

 

 

326

Quadrillage

Raga

 

 

327

Quadrupler

Riɓi sau huɗu

 

 

328

Quantité

Yawa

 

 

329

Question

Tambaya

 

 

330

Quintal

Kilo ɗari

Kintal

 

331

Quotient

Sakamakon rabo

 

 

332

Raisonnement

Hujjantawa

 

 

333

Rangée

Jeri

 

 

334

Ranger

Jera

 

 

335

Rapporteur

Ma'aunin kusurwa

 

 

336

Rayon

Rabin murabin da'ira

 

 

337

Reconstituer

Sake haɗawa

 

 

338

Rectangle

Muraba'abi

 

 

339

Recto

Gaba

 

 

340

Réduction

Ragi

 

 

341

Règle (énoncé)

Ƙa'ida

 

 

342

Règle (instrument)

Malayi

Regil / rula

Jalayi

343

Règle de trois

Ƙa'idar ukku

 

 

344

Relier

Haɗa

Gama

 

345

Repère

Sanannan wuri

 

 

346

Repérer

Gano

 

 

347

Réponse

Ansa

 

 

348

Reste

Saura

 

 

349

Résultat

Sakamako

 

 

350

Retenue

Riƙo

 

 

351

Rond

Da'ira

 

 

352

Rouge

Ja

 

 

353

Schéma

Zane

 

 

354

Seconde

Daƙiƙa

Segondi

 

355

Segment

Guntun layi

 

 

356

Semaine

Sati

Bakwai

 

357

Signe

Shaida

 

 

358

Signe égal (=)

Shaidar daidai da

 

 

359

Signe inférieur (<)

Shaidar ƙasa ga

 

 

360

Signe supérieur (>)

Shaidar fiye da

 

 

361

Somme

Jimila

 

 

362

Sommet

Ƙololuwa

 

 

363

Soustraction

Ragi

 

 

364

Suivre les pointillés

Bin ɗasusuwa

 

 

365

Surface

Faɗi

 

 

366

Symbole

Alama

 

 

367

Symétrie

Kaɓaci

 

 

368

Symétrique

Kaɓatacce

 

 

369

Système métrique

Tsarin awon metir

Tsarin aune-aune

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

228

Jaune

Masara

 

 

229

Juxtaposition

Gamin baki

 

 

230

Kilogramme

Kilo

 

 

231

Kilomètre

Kilomita

 

 

232

Largeur

Faɗi

 

 

233

Latéralité

Dabrantaka

 

 

234

Leçon

Darasi

 

 

235

ligne

Layi

Jeri

 

236

ligne brisée

Layi mai gartsi

 

 

237

ligne courbe

Layi mai kumbo

 

 

238

Ligne droite

Miƙaƙƙen layi

 

 

239

Ligne ouverte

Buɗaɗɗen layi

 

 

240

Ligne verticale

Layin tsaye

 

 

241

Linéaire

Mai siffar layi

 

 

242

Litre

Litir

Lita

 

243

Logique

Kan gado

 

 

244

Longeur

Tsawo

Tsayi

 

245

Losange

Talhatana

 

 

246

Manipulation

Taɓawa

Taɓe-taɓe

 

247

Maquette

Samfari

Modal

 

248

Marchandises

Kayayyakin sedawa

Kayan sedawa

 

249

Masse

Nauyi

Tuli

Kabri

250

Matériel

Kayan aiki

 

 

251

Mathématiques

Ilimin lissafi

 

 

252

Médiane

Layin tsakiya

 

 

253

Médiatrice

Raba tsakiya

 

 

254

Mesure

Mizani

 

 

255

Mesure exacte

Daidaitaccen awo

 

 

256

Mesure internationale

Mizani na ƙasa da ƙasa

 

 

257

Mesure locale

Mizani na gida

 

 

258

Mesurer

Misanta

Auna

 

259

Méthode

Azanci

Hanya

 

260

Mètre

Metir

Mita

 

261

Milieu

Tsaƙiya

 

 

262

Milimètre

Milimetir

 

 

263

Minute

Minti

 

 

264

Mise en ordre

Shiryawa

Tsarawa

 

265

Modèle

Samfuri

Modal

 

266

Moins que

Bai kai ba ga

 

 

267

Mois

Wata

 

 

268

Monnaie

Canji

Kuɗi

 

269

Motif

Dodo

Zane

 

270

Multiple

Ruɓanyau

 

 

271

Multiplicante

Ruɓanyayye

 

 

272

Multiplicateur

Mai ruɓanya

 

 

273

Multiplication

Ruɓawa

 

 

274

Multiplier par

Ruɓanya sau

 

 

275

Noir

Baƙi

 

 

276

Nombre

Adadi

 

 

277

Nombre impair

Adadi raba da saura

 

 

278

Nombre pair

Adadi raba daidai

 

 

279

Nombres dans l'ordre

Tsarin adadai

 

 

280

Nombres en désordre

Adadai barkatai

 

 

281

Numération

Ƙida

 

 

282

Numéro

Lamba

Limaro

 

283

Numéroter

Sanya lamba

 

 

N°   

Terme français

Terme haoussa

Variante 1

Variantes 2

370

Table de muliplication  

Allon ruɓi

 

 

371

Tableau

Allo

 

 

372

Technique

Dubara

Fusa'a

 

373

Temps

Lokaci

 

 

374

Tonne

Tan

 

 

375

Total

Jimila

 

 

376

Tracer

Kurta

Ja

 

377

Trait

Layi

 

 

378

Travail

Aiki

 

 

379

Tri

Tsinta

Wara

 

380

Triangle

Alwatika

 

 

381

Triangle équilatéral

Daidaitacciyar alwatika

 

 

382

Triangle isocèle

Alwatika mai gefe biyu daidai

 

 

383

Triangle rectangle

Alwatika mai daidaitacciyar kusurwa

 

 

384

Trimestre

Wata ukku

 

 

385

Triple

Ukku

 

 

386

Tripler

Linka ukku

 

 

387

Un à un

Da ɗaya-ɗaya

Da guda-guda

 

388

Unité

Ɗan lissafi

 

 

389

Unité de longueur

Mudun tsawo

 

 

390

Unité de masse

Mudun nauyi

 

 

391

Unité de mesure

Mudun awo

 

 

392

Unité de volume

Mudun ci

 

 

393

Valeur

Daraja

 

 

394

Verso

Bai

Bayan takarda

 

395

Vert

Tsanwa

Kore

 

396

Vertical

Tsaye

 

 

397

Vide

Kango

 

 

398

Vitesse

Gudu

Sauƙi

 

399

Volume

Ci

Girma

 

400

Zéro

Sifili

Banza